Home

Rozwój ♡ Relacja ♡ Zaangażowanie ♡ Akceptacja

Wyjątkowa Szkoła z Wartościami

R elacja jako fundament pracy z dzieckiem
E dukacja oparta na podejściu projektowo-badawczym
G otowość do wspierania rozwoju dziecka – Metoda Krakowska, Neurologopedia, Programy rozwojowe – Moje umiejętności Społeczne,  Moje poczucie wartości, Integracja Sensoryczna i Bilateralna, Treningi Czytania, AAC, Joga, Mindfulness
G otowość do współpracy Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów
I “zabawa i praca, rzeczywistość i fantazja, nauka i wyobraźnia (…) rozsądek i marzenia” Loris Malaguzzi – Twórca Pedagogiki Reggio Emilia
O twartość na doświadczanie przez dziecko interakcji społecznej, poszukiwania, poznawania świata na różne sposoby – poprzez naturę, słowa, ruch, muzykę, sztukę, konstruowanie i inne

Szkoła dedykowana dzieciom

  • wrażliwym i wysoko wrażliwym
  • przejawiającym opóźnienie w rozwoju: mówienie werbalnej, systemu językowego i komunikacji  (także AAC), a także w afazji i SLI
  • z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania, matematyki (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
  • z deficytami uwagi i koncentracji
  • z wyzwaniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, zespoły genetyczne)

Metoda Krakowska® codziennie

Metody z których czerpiemy

Jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu, która opiera swój sposób działania i myślenia w oparciu o Metodę Krakowską® w tym Czytanie Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (sylabową). Dlatego nasze dzieci rzeczywiście nabywają kolejne umiejętności i rozwijają się poznawczo. Stawiamy także na rozwój Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (książki komunikacyjne i tablety).

A ponadto prowadzimy:

  • Treningi Umiejętności Społecznych,
  • zajęcia z Logorytmiki, Muzykoterapii,
  • MDS – Metody Dobrego Startu, Metody Aktywności Knillów, Metody Weroniki Sherborne, Integrację Sensoryczna
  • i wiele innych

Jako zespół stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy swoje działania

Jesteśmy świadomi, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia współtworzyć z dziećmi odpowiednie środowisko dla ich rozwoju. Policzyliśmy, ile dni w roku – średnio – każdy z terapeutów poświęcił na pracę i rozwój zawodowy w przeliczeniu na jedną osobę:

STUDIA PODYPLOMOWE (weekendy)
49 dni
SZKOLENIA I WARSZTATY
18 dni
WOLONTARIAT
10 dni
PRACA Z DZIEĆMI
240 dni
CZYTANIE FACHOWEJ LITERATURY
9 dni

Oznacza to, że średnio przeznaczyliśmy aż 326 dni (na 365 dni!) na realizację naszej wyjątkowej misji jaką jest rozwój dzieci i nasz własny.

Edukacja ♡ Zabawa ♡ Terapia ♡ Współpraca

Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i rozumieniem świata dlatego z nami dzieci się nie nudzą

Oprócz zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) nasza szkoła realizuje ciekawy, różnorodny i twórczy program (podstawa programowa), oparty na aktywności i podmiotowości Dziecka. W naszej codziennej pracy, obok metody krakowskiej, czy terapii integracji sensorycznej, wykorzystujemy działania plastyczne, pracujemy z muzyka, odkrywamy z Dziećmi tajemnice teatru, organizujemy kącik przyrodniczy, majsterkujemy, czytamy, gotujemy, projektujemy. W działaniach edukacyjnych staramy się przede wszystkim zaciekawiać Dzieci i dopiero potem zachęcać do twórczego działania.

Nasi Rodzice ♡

Troszcząc się o rozwój Dzieci i ich przyszłość, zwracamy uwagę, nie tylko na działania edukacyjno-wychowawcze, ale również wspieramy Rodziców w podążaniu za swoją intuicją i odkrywaniu w sobie naturalnej kompetencji rodzicielskiej.

Dbając o Rodziców, staramy się być dla Nich partnerami i dobrymi przewodnikami

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce, w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny funpage to miejsce, w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy przedszkole integracyjno-terapeutyczne.

Zapraszamy!

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce, w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY

REGGIO NAUCZYCIEL

Nasz specjalny fanpage to miejsce, w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY