Home

Rozwój ♡ Relacja ♡ Zaangażowanie ♡ Akceptacja

Wyjątkowa Terapeutyczna Szkoła z Wartościami

THERAPEUEIN – z greckiego oznacza„opiekować się”. Słowo to – oddaje nasz cel. Jesteśmy certyfikowanymi terapeutami i chcemy zaangażować się w rozwój dziecka-młodego człowieka, który znajdzie się w Drzewie Ciekawości. Pragniemy budować z nim dobrą relację, pielęgnować jego ciekawość, chęć poznawania i odkrywania. Ważne jest dla nas by wyposażać dzieci w niezbędne w życiu dorosłym umiejętności – mówienia, komunikowania się, czytania, pisania i wiele innych. Chcemy by były samodzielne, stabilne emocjonalnie i społecznie odpowiedzialne. Dużą wagę przywiązujemy do poczucia wartości i budowania ich tożsamości. Działamy w oparciu o wartości promowane przez Jespera Juula takie jak zaufanie do dziecka, równa godność, odpowiedzialność osobista, integralność i autentyczność. Juul zachęca do odejścia od wychowania autorytarnego, które opiera się na posłuszeństwie, karach, nagrodach oraz przemocy psychicznej lub/i fizycznej i jednocześnie odżegnuje się od wychowania dzieciokratycznego. W zamian proponuje wspieranie dzieci w rozwoju z poszanowaniem ich granic, podkreśla znaczenie budowania/współtworzenia relacji dorosły-dziecko, promuje odpowiedzialne przywództwo dorosłych.

Szkoła dedykowana dzieciom

  • przejawiającym opóźnienie w rozwoju: mówienie werbalnej, systemu językowego i komunikacji  (także AAC), a także w afazji i SLI
  • z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania, matematyki (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
  • z deficytami uwagi i koncentracji
  • z wyzwaniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, zespoły genetyczne)
  • w normie rozwojowej – wrażliwym i potrzebującym wsparcia terapeutycznego w działaniach społeczno-emocjonalnych

Metoda Krakowska® codziennie

Metody z których czerpiemy

Jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu, która opiera swój sposób działania i myślenia w oparciu o Metodę Krakowską® w tym Czytanie Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (sylabową). Dlatego nasze dzieci rzeczywiście nabywają kolejne umiejętności i rozwijają się poznawczo. Stawiamy także na rozwój Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (książki komunikacyjne i tablety).

A ponadto prowadzimy:

  • Treningi Umiejętności Społecznych,
  • zajęcia z Logorytmiki, Muzykoterapii,
  • MDS – Metody Dobrego Startu, Metody Aktywności Knillów, Metody Weroniki Sherborne, Integrację Sensoryczna
  • i wiele innych

Jako zespół stale rozwijamy swoje kompetencje i doskonalimy swoje działania

Jesteśmy świadomi, że tylko w ten sposób możemy każdego dnia współtworzyć z dziećmi odpowiednie środowisko dla ich rozwoju. Policzyliśmy, ile dni w roku – średnio – każdy z terapeutów poświęcił na pracę i rozwój zawodowy w przeliczeniu na jedną osobę:

STUDIA PODYPLOMOWE (weekendy)
49 dni
SZKOLENIA I WARSZTATY
18 dni
WOLONTARIAT
10 dni
PRACA Z DZIEĆMI
240 dni
CZYTANIE FACHOWEJ LITERATURY
9 dni

Oznacza to, że średnio przeznaczyliśmy aż 326 dni (na 365 dni!) na realizację naszej wyjątkowej misji jaką jest rozwój dzieci i nasz własny.

Edukacja ♡ Zabawa ♡ Terapia ♡ Współpraca

Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i rozumieniem świata dlatego z nami dzieci się nie nudzą

Oprócz zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) nasza szkoła realizuje ciekawy, różnorodny i twórczy program (podstawa programowa), oparty na aktywności i podmiotowości Dziecka. W naszej codziennej pracy, obok metody krakowskiej, czy terapii integracji sensorycznej, wykorzystujemy działania plastyczne, pracujemy z muzyka, odkrywamy z Dziećmi tajemnice teatru, organizujemy kącik przyrodniczy, majsterkujemy, czytamy, gotujemy, projektujemy. W działaniach edukacyjnych staramy się przede wszystkim zaciekawiać Dzieci i dopiero potem zachęcać do twórczego działania.

Nasi Rodzice ♡

Troszcząc się o rozwój Dzieci i ich przyszłość, zwracamy uwagę, nie tylko na działania edukacyjno-wychowawcze, ale również wspieramy Rodziców w podążaniu za swoją intuicją i odkrywaniu w sobie naturalnej kompetencji rodzicielskiej.

Dbając o Rodziców, staramy się być dla Nich partnerami i dobrymi przewodnikami

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy przedszkole integracyjno-terapeutyczne.

Zapraszamy!